Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji usług bankowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym

1. Od jak dawna korzysta Pan/Pani z bankowości elektronicznej ?
a) mniej niż 6 miesięcy
b) 6-12 miesięcy
c) 1-3 lat
d) 3-5 lat
e) 5-7 lat
f) 7 lat i dłużej
2. Czy darzy Pan/Pani zaufaniem usługi świadczone drogą elektroniczną?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie mam zaufania
3. Co jest powodem korzystania przez Pana/Panią z bankowości elektronicznej?
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a) oszczędność czasu i wygoda
b) brak potrzeby wizyty w oddziale Banku
c) dostęp do osobistego rachunku bankowego przez całą dobę
d) niższe koszty w stosunku do bankowości tradycyjnej
e) możliwość realizacji różnorodnych operacji bankowych
f) lepsza kontrola na finansami
g) brak możliwości wizyt w oddziale w godzinach otwarcia
4. Co powstrzymuje Pana/Panią przed korzystaniem z bankowości internetowej?
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a) brak potrzeby
b) brak zaufania (obawy o bezpieczeństwo)
c) brak dostępu do Internetu
d) przekonanie, że usługa w banku jest lepsza niż ta świadczona drogą elektroniczną
e) wysokie koszty za usługi
f) problemy techniczne ze strony banku
g) brak umiejętności korzystania z usług bankowości internetowej
h) nieatrakcyjna oferta usług świadczonych drogą elektroniczną
i) nic mnie nie powstrzymuje
5. Jak istotna jest dla Pana/Pani możliwość dostępu do konta przez Internet przy wyborze banku?
a) bardzo istotna
b) istotna
c) mało istotna
d) nieistotna
6. Według Pana/Pani najbardziej preferowanym sposobem kontaktu klienta z bankiem jest:
a) dostęp przez Internet
b) telefon do call-center
c) osobista wizyta w banku
d) bankomat
e) SMS
f) Inny
7. Jakie usługi bankowe realizuje Pan/Pani za pomocą Internetu?
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a) wykonywanie przelewów
b) sprawdzanie salda rachunku
c) otwieranie bądź zamykanie rachunku
d) ustalenie zleceń stałych
e) sprawdzanie historii transakcji
f) składanie wniosku o udzielenie kredytu
g) zakładanie lokat terminowych
h) zasilanie telefonu komórkowego
i) nie korzystam z bankowości internetowej
8. Jak często używa Pan/Pani z karty bankowej?
a) codziennie
b) kilka razy w tygodniu
c) raz w tygodniu
d) kilka razy w miesiącu
e) raz w miesiąc
f) mniej niż raz w miesiącu
g) nie posiadam karty
9. Jakie usługi bankowe realizuje Pan/Pani za pomocą karty?
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a) wypłata gotówki z bankomatu
b) wpłata gotówki do wpłatomatu
c) sprawdzanie salda rachunku
d) realizacja płatności za zakupy w sklepach
e) nie posiadam karty
10. Jakie usługi bankowe realizuje Pan/Pani za pomocą usługi bankowości telefonicznej ( Tele-PBS, PBS-SMS)
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a) sprawdzanie wysokości salda na rachunku
b) sprawdzanie salda kart i informacji o rachunku kredytowym
c) sprawdzanie kursów walut
d) sprawdzanie historii transakcji
e) składanie polecenia przelewów
f) nie korzystam z usług bankowości telefonicznej
11. Jak ocenia Pan/Pani jakość usług świadczonych prze PBS drogą elektroniczną?
a) bardzo dobra
b) dobra
c) zła
d) bardzo zła
12. Jak ocenia Pan/Pani poziom usług bankowości elektronicznej świadczonych przez PBS w skali od 1-4 w następujących kategoriach:
Skala: 1-niedostateczny, 2-dostatyeczny, 3-dobry, 4-bardzo dobry
1234
Oferta (bogactwo usług i funkcji)
Wygoda (prostota obsługi)
Dostęp (dostęp do usług w każdej chwili)
Niezawodność
Cena (prowizje i opłaty)
Dostęp do bankomatów
13. Czy zamierza Pan/Pani nadal korzystać z bankowości elektronicznej?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie
d) zdecydowanie nie
e) nie wiem
14. Co wpłynęło na decyzje wyboru Podkarpackiego Banku Spółdzielczego?
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a) renoma banku
b) reklama
c) dogodna lokalizacja oddziału banku
d) możliwość dostępu do konta przez Internet
e) ilości i dostępności bankomatów
f) możliwość korzystania z bankowości biometrycznej
g) atrakcyjna oferta bankowości elektronicznej
h) wysokością opłat i prowizji
i) polecenie usług banku przez rodzinę, przyjaciół
j) oprocentowanie ROR, lokat itp.
15. Czy poleciłby Pan/Pani ofertę bankowości elektronicznej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie
d) zdecydowanie nie
e) nie wiem
16. Z jakich form bankowości elektronicznej w PBS Pan/Pani korzysta?
Bankowość Internetowa (PBS24)Bankowość modemowa (bankomaty, kioski multimedialne)Bankowość telefoniczna (Tele-PBS, PBS-SMS)Bankowość mobilna
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Klika raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Nie korzystam
17. Jakie działania według Pana/Pani powinien podjąć PBS w celu ulepszenia usług oferowanych drogą elektroniczną?
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
a) zwiększenie ilości bankomatów i ulepszenie ich funkcjonalności
b) zwiększenie bezpieczeństwa operacji
c) uproszczenie procedur związanych świadczeniem usług przez Internet
d) rozwijanie w kierunku usług bankowości mobilnej
18. Czy liczba oddziałów banków powinna być redukowana na korzyść bankowości elektronicznej ?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie
d) zdecydowanie nie
e) nie wiem
19. Czy według Pana/Pani działania na rzecz ulepszania bankowości elektronicznej pomogą PBS w pozyskaniu nowych klientów?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie
d) zdecydowanie nie
20. Płeć
a) Kobieta
b) Mężczyzna
21. Wiek
a) 18-25 lat
b) 26-35 lat
c) 36-45 lat
d) 46-59 lat
e) 60 lat i więcej
22. Miejsce zamieszania
a) miasto
b) wieś
23. Wykształcenie
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) wyższe
24. Aktualny status zawodowy
a) uczeń/student
b) bezrobotny
c) własna działalność
d) pracownik fizyczny
e) pracownik umysłowy
f) emeryt/rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .